การประชุม การอบรมโครงการพัฒนารองผู้อำนวยการวิทยาลัยและเตรียมผู้บริหารวิทยาลัย ในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2557
ผู้เข้าประชุม ดร.จิรพรรณ โพธิ์ทอง
ผู้จัด วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข .(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557

downดาวน์โหลดเอกสาร