ผู้เข้าร่วมประชุมนางยุคนธ์ เมืองช้าง   และนางสาวศิริธิดา  ศรีพิทักษ์
ผู้จัดสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย 

วันที่
 14-16พฤษภาคม2557 

downดาวน์โหลดเอกสาร