ผู้เข้าร่วมประชุม อ.ดร.ณัฎฐวรรณ คำแสน  และอ.สุภาภรณ์ วรอรุณ 
ผู้จัด  สถาบันพระบรมราชชนก
สถานที่จัดประชุม  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ  วันที่  23-24  มกราคม 2557
downดาวน์โหลดเอกสาร