ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 13 สิงหาคม 2561  
2 30 กรกฎาคม 2561  
3 27 กรกฎาคม 2561  
4 14 พฤษภาคม 2561  
5 16 เมษายน 2561  
6 12 เมษายน 2561  
7 2 มกราคม 2561  
8 11 ธันวาคม 2560  
9 26 ตุลาคม 2560  
10 10 กรกฎาคม 2560  
11 12 พฤษภาคม 2560  
12 10 พฤษภาคม 2560  
13 10 เมษายน 2560  
14 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
15 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
16 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
17 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
18 13 ตุลาคม ของทุกปี  วัน
19 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
20 30 กรกฎาคม ของทุกปี  
21 28 กรกฎาคม ของทุกปี  
22 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
23 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
24 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
25 6 เมษายน ของทุกปี  
26 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.