ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์

Marc Display : QR code กลับ
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 เลขเรียกหนังสือ (Call Number)  WY106 ศ 235 ก
 ผู้แต่ง (Author)  ศิวพร อึ้งวัฒนาและ รังสิยา นารินทร์
 ชื่อเรื่อง (Title) 
การพยาบาลชุมชน: กระบวนการพยาบาล
 ครั้งที่พิมพ์ ( Edition )  พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ลักษณ์ (Imprint)  เชียงใหม่ : ครองช่างพริ้นท์ติ้ง, 2560
 สารบัญ (Contents)  วิวัฒนาการของการสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน,แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ หลักการและมาตรการทางสาธารณสุข,การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ,กระบวนการพยาบาลชุมชน,การรวบรวมข้อมูล,การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล,การวินิจฉัยปัญหาอนามัยชุมชนและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา,การวางแผน,การเขียนโครงการ,การดำเนินงานและการประเมินผล
 ISBN  978-616-39-8201-8
 หัวเรื่อง (Subject)  การพยาบาลชุมชน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY106 ศ 235 ก 2558 c.1 
  Barcode: 4552
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 6 มิถุนายน 2562
  จอง
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY106 ศ 235 ก 2558 c.4 
  Barcode: 4705
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 6 มิถุนายน 2562
  จอง
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ศิวพร อึ้งวัฒนาและ รังสิยา นารินทร์]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลชุมชน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลชุมชน กร..
Bib 13399126866

 
 
 

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.