ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์

Marc Display : QR code กลับ
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 เลขเรียกหนังสือ (Call Number)  WP458 ศ486ม 2559
 ผู้แต่ง (Author)  ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
 ชื่อเรื่อง (Title) 
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก = Endometrial cancer
 ครั้งที่พิมพ์ ( Edition )  พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ลักษณ์ (Imprint)  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2559
 ลักษณะทางกายภาพ  xii, 300 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม. หน้า
 สารบัญ (Contents)  1.ระบาดวิทยาของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 2.พยาธิวิทยาของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 3.ปัจจัยการพยากรณ์โรคของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 4.การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยและการกำหนดระยะของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 5.การรักษาปฐมภูมิด้วยการผ่าตัดสำหรับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 6.การรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในกรณีพิเศษ 7.การรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่ลุกลามแพร่กระจาย หรือกลับเป็นซ้ำ 8.การรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่ลุกลามแพร่กระจาย หรือกลับเป็นซ้ำ 9.การเฝ้าระวังมะเร็งกลับเป็นซ้ำและการตรวจติดตามดูแลผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกภายหลังการรักษา
 ISBN  978-616-77-4125-3
 หัวเรื่อง (Subject)  เยื่อบุมดลูก, เนื้องอก--Uterine Neoplasms
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WP458 ศ486ม 2559 c.1 
  Barcode: 4334
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WP458 ศ486ม 2559 c.2 
  Barcode: 8767
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: มะเร็งเยื่อบุโพรง..
Bib 13399126996

 
 
 

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.