ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์

Marc Display : QR code กลับ
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 เลขเรียกหนังสือ (Call Number)  WQ100 ธ 523 ว 2560
 ผู้แต่ง (Author)  ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์
 ชื่อเรื่อง (Title) 
เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์
 ครั้งที่พิมพ์ ( Edition )  พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ลักษณ์ (Imprint)  กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์, 2560
 สารบัญ (Contents)  1.การตรวจฝากครรภ์ครั้งแรก 2.การฝากครรภ์ไตรมาสที่สองและสาม 3.การดูแลยุติการตั้งครรภ์ 4.การเจาะเยื่อถุงน้ำคร่ำ 5.การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อคัดกรองโครงสร้าง(กรณีทารกปกติ) 6.การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ 7.การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยการทดสอบnonstress 8.การเตรียมเพื่อผ่าท้องทำคลอดแบบไม่ฉุกเฉิน 9.การเตรียมเพื่อทำหมันหลังคลอด 10.การเตรียมตัวเจ็บครรภ์คลอด 11.การตรวจคัดโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 12.หลักการให้คำแนะนำปรึกษาหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 13.การดูแลและให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่หญิงตั้งครรภ์ 14.การตรวจคัดกรองมะเร็งคอมดลูกหญิงตั้งครรภ์
 ISBN  978-616-29-6160-1
 หัวเรื่อง (Subject)  สูติศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WQ100 ธ 523 ว 2560 c.1 
  Barcode: 1612
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WQ100 ธ 523 ว 2560 c.2 
  Barcode: 6594
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สูติศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เวชปฏิบัติผู้ป่วย..
Bib 13399127041

 
 
 

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.