ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์

Marc Display : QR code กลับ
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 เลขเรียกหนังสือ (Call Number)  WB115 อ641 2561
 ผู้แต่ง (Author)  มณฑิรา มณีรัตนะพร ... [และคนอื่นๆ],บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง (Title) 
อายุรศาสตร์ทันยุค 2561 = Update in internal medicine 2018
 พิมพ์ลักษณ์ (Imprint)  กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
 สารบัญ (Contents)  การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสม -- การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง -- การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งตับในประชากรทั่วไปและกลุ่มประชากรเฉพาะโรค -- การแพ้ยา -- คำถามที่พบบ่อยสำหรับแพทย์ซึ่งรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อเขตร้อน -- โรคติดเชื้อรารุกราน -- หลักปฏิบัติในการรักษาภาวะช็อกจากการติดเชื้อ -- การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเพื่อรักษาภาวะช็อก -- การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤต -- การนอนท่าคว่ำในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน -- การใช้เครื่องพยุงปอดเทียมในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน -- การควบคุมเมตาบอลิกในผู้ป่วยวิกฤตโดยการรักษาทดแทนไต -- การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยวิกฤติ -- ไทรอยด์เป็นพิษ -- ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ -- โรคกระเพาะอาหารแปรปรวน -- ลำไส้แปรปรวน -- แนวทางการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี -- การรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี ยุคใหม่ -- ฝีในตับ -- โรคหนังแข็ง -- ภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติจากยากลุ่มสเตติน -- การวินิจฉัยโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติจากกล้ามเนื้อโดยวิธีการทางพยาธิวิทยา -- โรคเส้นเลือดขนาดเล็กและขนาดกลางอักเสบพ: ทางไต -- โรคไตเนโฟรติคสำหรับประเทศไทยยุค 4.0 -- หลักการรักษาภาวะโซเดียมต่ำในเลือด -- การติดตามการดำเนินโรคของไตเรื้อรังในเวชปฏิบัติ -- การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยไตเสื่อเรื้อรัง --กลุ่มอาการหัวใจและไตทำงานผิดปกติ -- ภาวะหมดสติไม่รู้สึกตัวชั่วคราวในมุมมองทางหทัยวิทยา -- อาการหมดสติเฉียบพลันจากโรคทางระบบประสาท -- บทบาทของรังสีร่วมรักษาโดยการลากลิ่มเลือดออกจากหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดเฉียบพลัน -- ความก้าวหน้าของ Asthma Phenotypes และการรักษาแบบจำเพาะราย -- การรักษาโรคปอดอินเตอร์สติเชียล -- การใช้ออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูงทางคลินิก -- การหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ -- บทบาทของอายุรแพทย์กับการรักษามะเร็งปอด -- บทบาทของศัลยแพทย์กับการรักษามะเร็งปอด -- ระบะก่อนเกิดอาการสมองเสื่อม -- สมองเสื่อมที่ลุกลามเร็ว -- แนวทางการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุโดยวิธีไม่ใช้ยา -- การใช้ยาต้านโรคจิตเภทในผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม -- การรักษาโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ -- การรักษาโรคไขมันในเลือดสูงในผู้สูงอายุ -- แนวทางการวินิจฉัยและรักษาภาวะโลหิตจางจากการทำลายเม็ดเลือดแดง -- ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ -- การเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านหลอดเลือดอุดตันก่อนเข้ารับการผ่าตัด -- การดูแลรักษาภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่กินยา Direct Oral Anticoagulant -- แนวทางและผลการรักษาภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบนในผู้ป่วยที่ได้ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน
 ISBN  978-616-44-3100-3
 หัวเรื่อง (Subject)  อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WB115 อ641 2561 c.1 
  Barcode: 27634
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อายุรศาสตร์ทันยุค..
Bib 13399127927

 
 
 

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.