ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์

อื่น ๆ

hsriยินดีต้อนรับสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

คำค้น:

ห้องสมุดเปิด วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น.

                หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
 

ข่าวดี
อาจารย์ นักศึกษา ที่ไม่สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดต่อด้วยตนเอง
สามารถติดต่อบรรณารักษ์ให้ยืมต่อให้โดยส่งข้อความ

รหัสสมาชิก และ E-mail ผ่านโทรศัทพ์ มาที่เบอร์โทร.0-8991-97112
( รอรับการแจ้งกลับทาง E-mail )


 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

ตำราพยาบาลกับการบำบัดทางหัตถการในงา..
จิรพรรณ โพธิ์ทอง
การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทัน..
ไพรสุดา บัวลอย..
สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = ..
กนกพรรณ วงศ์ประ..
การพยาบาลชุมชน: กระบวนการพยาบาล
ศิวพร อึ้งวัฒน..
เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์
ธารางรัตน์ หาญ..
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก = Endometria..
ศิริวรรณ ตั้งจิ..
ตำราโรคไตเรื้อรัง
สุรศักดิ์ กันต..
From reading to writing
Lynn Bonesteel
คู่มือกายวิภาคศาสตร์พื้น Basic Anat..
กนกพรรณ วงศ์ประ..
การประเมินภาวะโภชนาการ
จินตนา สุวิทวัส
การพยาบาลชุมชน
กีรดา ไกรนุวัตร..
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศา..
เสาวนีย์ เนาวพ..
คู่มือการใช้ยาในเด็ก
ภาควิชากุมารเวช..
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ...
สมาคมโรคเบาหวาน..
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาสุขภาพจิ..
กลยุทธ์การบริการผู้ป่วยนอก : Ambula..
พจมาน พิศาลประภ..
จิตวิทยาวัยรุ่น ( Adolescent Psycho..
อุสา สุทธิสาคร
พื้นฐานระบาดวิทยา = Basics of epide..
คำนวณ อึ้งชูศัก..
การดูแลรักษามะเร็งระยะลุกลามมาที่กร..
ดำเนินสันต์ พฤก..
การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแ..
เผ่า อนันจิ๋ว
The hormone cure : reclaim balance,..
Gottfried, Sara.
จิตวิทยาทั่วไป = General psychology..
คัคนางค์ มณีศรี
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : สู..
บรรณาธิการ, มนั..

วัสดุฯแนะนำ

หนังสือใหม่ 2558

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อาเซียน สัญลักษณ์

จุดที่ 1ปฏิทินกิจกรรม


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สภาการพยาบาล

logo-thailis

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ cinahl


 


ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.