ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์

อื่น ๆ

hsriยินดีต้อนรับสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

คำค้น:

ห้องสมุดเปิด วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น.

                หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
 

ข่าวดี
อาจารย์ นักศึกษา ที่ไม่สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดต่อด้วยตนเอง
สามารถติดต่อบรรณารักษ์ให้ยืมต่อให้โดยส่งข้อความ

รหัสสมาชิก และ E-mail ผ่านโทรศัทพ์ มาที่เบอร์โทร.0-8991-97112
( รอรับการแจ้งกลับทาง E-mail )


 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ =..
มุกข์ดา ผดุงยาม
ตำราพยาบาลกับการบำบัดทางหัตถการในงา..
จิรพรรณ โพธิ์ทอง
การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทัน..
ไพรสุดา บัวลอย..
การพยาบาลชุมชน: กระบวนการพยาบาล
ศิวพร อึ้งวัฒน..
เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์
ธารางรัตน์ หาญ..
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก = Endometria..
ศิริวรรณ ตั้งจิ..
ตำราโรคไตเรื้อรัง
สุรศักดิ์ กันต..
From reading to writing
Lynn Bonesteel
สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = ..
กนกพรรณ วงศ์ประ..
คู่มือกายวิภาคศาสตร์พื้น Basic Anat..
กนกพรรณ วงศ์ประ..
การประเมินภาวะโภชนาการ
จินตนา สุวิทวัส
การพยาบาลชุมชน
กีรดา ไกรนุวัตร..
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศา..
เสาวนีย์ เนาวพ..
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ...
สมาคมโรคเบาหวาน..
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาสุขภาพจิ..
กลยุทธ์การบริการผู้ป่วยนอก : Ambula..
พจมาน พิศาลประภ..
คู่มือการใช้ยาในเด็ก
ภาควิชากุมารเวช..
จิตวิทยาวัยรุ่น ( Adolescent Psycho..
อุสา สุทธิสาคร
พื้นฐานระบาดวิทยา = Basics of epide..
คำนวณ อึ้งชูศัก..
การดูแลรักษามะเร็งระยะลุกลามมาที่กร..
ดำเนินสันต์ พฤก..
การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแ..
เผ่า อนันจิ๋ว
The hormone cure : reclaim balance,..
Gottfried, Sara.
จิตวิทยาทั่วไป = General psychology..
คัคนางค์ มณีศรี
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : สู..
บรรณาธิการ, มนั..
อายุรศาสตร์ทันยุค 2561 = Update in ..
มณฑิรา มณีรัตนะ..
Case files. Emergency medicine
Eugene C. Toy ...
Theoretical Basis for Nursing
Melanie,Mcewen,
Professional nursing : concepts & c..
Black, Beth Perry
Adult-Gerontology Primary Care Nurs..
JoAnn Zerwekh
เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณ..
มหาวิทยาลัยสุโข..

วัสดุฯแนะนำ

หนังสือใหม่ 2558

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อาเซียน สัญลักษณ์

จุดที่ 1ปฏิทินกิจกรรม


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สภาการพยาบาล

logo-thailis

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ cinahl 


ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.