ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1หนังสือเก่าเกิน 10 ปี
2ห้องสมุดสาขาหลัก
         main-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         QS-WZ หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         ติดสันสีเหลือง ห้องหนังสือเก่า เกิน 10 ปี (ขอยืมได้)
         วารสารเย็บเล่ม วารสารเย็บเล่ม
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดสาขาหลัก

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.