Category: ศิลปวัฒนธรรมเมืองสุพรรณบุรี

ศิลปิน

คำขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่อนที่ว่า " แหล่งปราชญ์ศิลปิน " นั้นคงเป็นเพราะว่า ชาวเมืองสุพรรณบุรีนั้น  มีเอกลักษ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว  ในเรื่องของการออกเสียง  ด้านการร้องเพลง ดนตรี วรรณกรรม วรรณศิลป

 

ศิลปพื้นบ้าน

เพลงอีแซว  เป็นเพลงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีกำเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาที่ยาวนาน มากกว่า ๑๐๐ ปี โดยในช่วงแรกๆ นั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ ( เพลงโต้ตอบ ) ที่หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้า เกี้ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ

 

ประเพณี

จังหวัดสุพรรณ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ย้อนอดีตกลับไปถึงสมัยทวาราวดี สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตที่บฎิบัติสืบต่อกันมา ทำให้เกิดประเพณีต่างๆขึ้นในแต่ละท้องถิ่น
เรื่องราวที่งดงาม และแฝงไปด้วยแนวคิดที่ดีงามของแต่ละชุมชน

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com