User Login

Category: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การประยุกต์ใช้บทเพลงพื้นบ้านในการส่งเสริมสุขภาพ

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_video el_title="เพลงอีแซวส่งเสริมสุขภาพ" video_source_link_youtube="https://www.youtube.com/watch?v=3WcFk2ebR_E" video_youtube_dimension_width="500" video_youtube_dimension_height="270" video_youtube_autoplay="0" video_youtube_loop="0" video_youtube_autohide="2" video_youtube_cc="0" video_alignment="center" appearing_animation="0" video_sources="youtube" ][/pb_video][/pb_column][/pb_row]

 

เพลงอีแซว นักศึกษาวพบ.สุพรรณบุรี

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_video el_title="เพลงอีแซว นักศึกษาวพบ.สุพรรณบุรี" video_source_link_youtube="https://www.youtube.com/watch?v=iztdaba9ThI" video_youtube_dimension_width="500" video_youtube_dimension_height="270" video_youtube_autoplay="0" video_youtube_loop="0" video_youtube_autohide="2" video_youtube_cc="0" video_alignment="center" appearing_animation="0" video_sources="youtube" ][/pb_video][/pb_column][/pb_row]

 

การแสดงจากนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_video el_title="การแสดงเพลงอีแซว นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี" video_source_link_youtube="https://www.youtube.com/watch?v=neh7yQI7wnk" video_youtube_dimension_width="500" video_youtube_dimension_height="270" video_youtube_autoplay="0" video_youtube_loop="0" video_youtube_autohide="2" video_youtube_cc="0" video_alignment="center" appearing_animation="0" video_sources="youtube" ][/pb_video][/pb_column][/pb_row]

Category: ศิลปวัฒนธรรมเมืองสุพรรณบุรี

ประเพณี

จังหวัดสุพรรณ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ย้อนอดีตกลับไปถึงสมัยทวาราวดี สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตที่บฎิบัติสืบต่อกันมา ทำให้เกิดประเพณีต่างๆขึ้นในแต่ละท้องถิ่น
เรื่องราวที่งดงาม และแฝงไปด้วยแนวคิดที่ดีงามของแต่ละชุมชน

 

ศิลปพื้นบ้าน

เพลงอีแซว  เป็นเพลงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีกำเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาที่ยาวนาน มากกว่า ๑๐๐ ปี โดยในช่วงแรกๆ นั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ ( เพลงโต้ตอบ ) ที่หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้า เกี้ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ

 

ศิลปิน

คำขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่อนที่ว่า " แหล่งปราชญ์ศิลปิน " นั้นคงเป็นเพราะว่า ชาวเมืองสุพรรณบุรีนั้น  มีเอกลักษ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว  ในเรื่องของการออกเสียง  ด้านการร้องเพลง ดนตรี วรรณกรรม วรรณศิลป

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com