ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ e-learning
กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา
by ผู้ดูแลระบบ e-learning - Wednesday, 18 October 2017, 9:20 AM
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ e-learning
Moodle on mobile device
by ผู้ดูแลระบบ e-learning - Friday, 14 August 2015, 8:37 AM
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาใช้งานระบบผ่านมือถือ โดยนักศึกษาที่มีเครื่องโทรศัพท์มือถือ(smart phone) หรือ tablet สามารถdownload Moodle on mobile ได้

ทั้งเครื่องที่ใช้ android ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=th

และ IOS ที่ https://itunes.apple....

Read the rest of this topic
(92 words)