ข่าวและประกาศ

Picture of Akom Phosuwan
กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา
by Akom Phosuwan - Thursday, 21 September 2017, 8:59 AM
 

E-learning กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา

 
Picture of Akom Phosuwan
Moodle on mobile device
by Akom Phosuwan - Friday, 14 August 2015, 8:37 AM
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาใช้งานระบบผ่านมือถือ โดยนักศึกษาที่มีเครื่องโทรศัพท์มือถือ(smart phone) หรือ tablet สามารถdownload Moodle on mobile ได้

ทั้งเครื่องที่ใช้ android ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=th

และ IOS ที่ https://itunes.apple....

Read the rest of this topic
(92 words)