ข่าวและประกาศ

Moodle on mobile device

 
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-learning
Moodle on mobile device
โดย ผู้ดูแลระบบ e-learning - Friday, 14 August 2015, 8:37 AM
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาใช้งานระบบผ่านมือถือ โดยนักศึกษาที่มีเครื่องโทรศัพท์มือถือ(smart phone) หรือ tablet สามารถdownload Moodle on mobile ได้

ทั้งเครื่องที่ใช้ android ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=th

และ IOS ที่ https://itunes.apple.com/th/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8

โดยนำมาติดตั้งและ config ระบบดังนี้

Site URL=http://61.19.86.61/elearning

Username= student ID

Passwd = your password

เท่านี้นักศึกษาก็สามารถใช้งานระบบ E-learning ของวิทยาลัยได้ในอุปกรณ์Mobile device ทุกชนิดครับ