รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) รุ่นที่ ๘
รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ
ในรูปแบบงานวิจัยและบทความวิชการ ด้านการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา
M O P H
แบบไหนที่ใช่ MOPH
ระบบฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๑. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ...

More Articles

More From: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๑. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด ๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด ๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว ...

More Articles

More From: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม


ระบบงานภายใน และ ระบบสารสนเทศ

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...