บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ไฟล์เอกสารประกอบ


เอกสาร บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป)

 

 

Add comment


Comments   

0 #3 Phillip 2018-02-04 04:42
My web blog :: Rbi Devizový Online Oddělení (ziskovehoobchodu.windowstipy.cz: http://ziskovehoobchodu.windowstipy.cz/rbi-devizovy-online-oddeleni/)
Quote
0 #2 Emery 2018-01-29 22:56
Feel free to visit my page; pdf: http://stiinterspan.blogaaja.fi/pravnicka-anglictina-slovnik-online-801/
Quote
0 #1 Elizbeth 2017-12-04 15:06
Its not my first time to visit this website, i am visiting this web page dailly
and take fastidious data from here every day.


My weblog - set
alarm droid: http://qiaoyanshengwu.com/comment/html/?194686.html
Quote

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...