ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

Read more: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันเวลา...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น

Read more: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Read more: รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น เพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น เพิ่มเติม

Read more: ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น เพิ่มเติม

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...