ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง

Last modified on Thursday, 28 February 2019 03:57

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

1 comment

 • Comment Link พัสดุ Thursday, 28 February 2019 03:32 posted by พัสดุ

  ทดลองโพสข้อความ

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...