ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Read more: รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561

Read more: รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

Read more: รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

๑. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

Read more: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...